Installation

Idagsläget sköts alla larm installationer av larmsamordnare när det gäller SOL-larm och skyddsåtgärds-/HSL-larm.

De olika sorters larm som finns och som vi använder, finns här: "Beskrivning av olika larm/produkter". Här inne finner du rubriker som SOL och Skyddsåtgärds-/HSL-larm, det står i vilka områden larmet/produkten ska/kan användas. Vid funderingar kontakta larmsamordnarna så bollar vi dina ideér tills vi har en gemensam lösning för omsorgstagaren.

Larmen lånas av larmsamordnarna och det är alltid boendets/enhetens ansvar att larmen sköts som de ska. Om det visar sig vara handhavande fel som orsakat skada på larmet/produkten så debiteras enheten för larmet/produkten.

Om enheten/boendet har eller möjligt vis vill ha egna larmombud, som kan lättare felsökning och programmering/avprogramering av SOL-påkallandelarm (larmknappar) så kan ansvarig chef kontakta larmsamordnarna för diskussion och bokning av utbildnings tid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2021
Larmhandbok