1. Skyddsåtgärds-/HSL-Larm

Signeringslistan bör användas vid larmkontroll av skyddsåtgärds-/HSL-larm.

Länk: Signeringslista , 153.5 kB.

Ansvarig sjuksköterska ska veta hur larmet ska kontrolleras om personalen inte vet. Samt att det ska finns en manual men produktnamnet. Där ska det stå hur man kontrollera larmet. Om inte, Kontakta larmsamordnarna.

Om larmet inte fungerar, följ då felsökningsrutinen som du finner här.
Länk:
GPS-posioneringslarm (klocka)
EP-larm
Övriga skyddsåtgärds-/HSL-larm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2021
Larmhandbok