Larmhandboken

Inledning
I handboken kan du som arbetar i verksamheter där det finns vård-/trygghetslarm (SOL-larm) eller Skyddsåtgärds-/HSL-larm (Hälso- och sjukvårdslarm), e-tillsyn (SOL) och använder nyckelgömmor/digitala nycklar.

Här hittar du de rutiner,cheklistor och information som behövs. Det kommer även att förekomma länka till andra handböcker i vår verksamhet.

Mål
Att de som arbeter med dessa produkter ska kännas sig trygga och veta vad som gäller. Samt att de som behöver larm ska få rätt larm.

Ansvarig
Larmsamordnare Carolina Smedberg
Larmsamordnare Pär kindstrand

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021
Larmhandboken