GPS-positionslarm (klocka)

Är en GPS-klocka som omsorgstagaren har på sig

GPS-klockan Doro Secure (DS) 480 och används där behovet finns, ordineras alltid av sjuksköterskan och installeras alltid av larmsamordnarna. Medverkande vid installationen är alltid ansvarig sjuksköterska och det är dennes ansvar att boka in de som berörs av GPS-klockan.
Det är alltid växjö kommuns personalen antingen boendet/enheten som spåra eller ta emot GPS-larmet när det skickas ut av Doro trygghetsjour.
Annhörig kan få ansvaret att klockan laddas varje dag, klockan ska laddas 1 timme varja dag.

Följande rutiner är till för sjuksköterskan när hen ordinera/förskriver ett GPS-positionslarm:
Checklistan , 171.6 kB. som underlag för förskrinning av GPS-posioneringslarm, och ska skickas till larmsamordnarna vid beställningen.

Förskrivning och ordination , 25.9 kB.

. Handlingsplan med säkerhetsoråde , 77.7 kB.:

. Handlingsplan utan säkerhetsområde , 76.2 kB.:

Tillbehör:
Låsbart armband med nyckel , 76.7 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2021
Larmhandboken