3. E-tillsyn (kamera)

Natt tillsyn med kamera

Växjö kommun erbjuder e-tillsyn i första hand när behov av tillsyn föreligger. Även om
kameratillsyn ska lyftas som det primära alternativet har omsorgstagare rätt att välja om
denne önskar kameratillsyn eller fysisk tillsyn.

Idagsläget görs själva tillsynen av Evelid VB, de har ett nära samarbete med Växjö kommuns Nattpatruller.

Evelid VB utför tillsynerna vid de tidpunkter som är beslutad för varje omsorgstagare som har ett beslut. I växjö kommun så finns det förnärvarande 3 olika tidpunkter som tillsynen utförs på (00, 02, 05) omsorgtagaren kan välja en eller alla.

E-tillsynen kan kopplas via 3G , 152 kB. eller ETH , 192.4 kB.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021
Larmhandboken