Beskrivning av olika larm

Märkning larmprodukter

Klisterlapp för märkning av larmprodukter

Här hittar du information om olika typer av larm som finns i Växjö kommun.

SOL - Trygghetslarm, övriga påkallandelarm samt kameror (e-tillsyn)
Trygghetslarmöppnas i nytt fönster används i ordinärt boende och är kopplat via mobilnätet eller via stadsnätet (internetuttag). Användaren kommer genom en tryckning på en larmknapp i kontakt med larmmottagningen som vid behov tar kontakt med personal.

Påkallandelarm är ett trygghetslarm där mottagaren finns i närområdet, t.ex. anhöriglarm eller påkallandelarm inom Särskilt boende

E-tillsyn eller kamera används för tillsyn, i nuläget endast nattetid

HSL - Skyddsåtgärdslarm och individuella larm förskrivna av sjuksköterska.

Olika larmmottagare/handenheter och övriga tillbehör


Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2020
Larmhandboken