Avinstallation

Här finns rutiner för hur du avslutar trygghetslarm, nyckelgömmor, E-tillsyn och skyddsåtgärds-/HSL-larm samt hur de ska rengöras och lagerhållas.

Alla typer av larm och larmtillbehör som är trasiga ska alltid lämnas rengjorda och med tydligt och specifik felbeskrivning till larmsamordnare för service/reparation.

- Trygghetskameror avinstalleras av leverantören. Försök gärna samordna detta via larmsamordnare med er hämtning av trygghetslarm och gömma.


Avsl. av trygghetslarm
Avsl. av nyckelgömma/accesslösning
Avsl. av skyddsåtgärds-/HSL-larm

Rengöring av larm
Trasiga gömmor/digitala nycklar

När ett larmbeslut ska avslutas ska detta alltid meddelat till larmsamordnarna. Om det gäller ett avslut på egen begäran eller att omsorgstagaren ångrer sig, ska avslutet förmedlas från handläggaren till larmsamordnarna via lifecare meddelande, se kontakta larmsamordnarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2021
Larmhandboken