1. Avsl. av trygghetslarm

Rutin för att avsluta trygghetslarm

Avslutade larm bör om möjligt hämtas inom en vecka.

 1. Enheten kontakta brukaren/anhöriga och bestäm tid för hämtning av larm samt överlämnande av nycklar. Finns Duolås, kontakta larmsamordnare för nedmontering.

 2. Ta fram brukarens nyckelkvittens. Kontrollera på nyckelkvittenserna hur många nycklar ni har mottagit. Samt at med checklistan för avsluta tryggehtslarm , 24.3 kB.. Den ska sitta ihop med nyckelkvittensen på din enhet.
 3. Ta med;
  a. Verktyg för att ta ner nyckelgömman och ta loss brukarnyckeln.
  b. En extra kopia på kvittensen som kvitto till brukare/ anhörig.

 4. Hos brukaren;
  1. Stäng först av larmet på undersidan innan du kopplar ifrån och kontrollera att alla delar till larmet är med (dosa, larmknapp, strömsladd och ev. internetsladd och det som är märkt med Växjö kommun-klistermärke, till exempel switch).

  2. Ta loss nyckel för överlämning. Kontrollera att det finns kvittens på alla nycklar som återlämnas, samt att numren på nycklarna stämmer med kvittensen. Kontakta larmsamordnare om det är problem att ta ner gömman.

 5. Signera att larmet är återlämnat (på 2 kopior) och brukare/anhörig signerar att de mottagit alla nycklar. Var noga att skriva datum med år för återlämnande av nyckel. Behåll en kopia.

 6. Sätt in nyckelkvittens i pärm för avslutade larm. Kvittenserna sparas i 2 år på enheten.

 7. Enheten meddelar alltid larmsamordnarna via lifecare meddelande att larmet är hämtat och kolla om larmet ska ligga i ert lager eller till larmsamordnaren.

 8. Avslutade larm rengörs och märks upp med eventuella fel och läggs antingen i enhetens lådan ”Till larmsamordnare” eller i enhetens lagerlåda.

 9. Meddela "digitala lås" via lifecare meddelande att korrigera låsets uppgifter. Tomma tuber (port-/trapphus-/ lghgömmor) som sitter kvar ute noteras som ”Tom”, men med korrekt adress.

 10. Nyckelgömma förvaras på enheten, såvida det inte finns överskott av denna typ av nyckelgömma på enhetens lager, då lämnas den till larmsamordnarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Larmhandboken