2. Förebyggande åtgärder av gömmor

  • Se till att brukarnycklarna i nyckelgömman sitter fästa med gumminyckelhållare (gäller ej runda tubcylindrar (portgömmor/trapphusfästen/ motsvarande)

  • Det finns ett så kallat vinterkit , 259.7 kB. som innehåller silikonsprej och värmekuddar - beställs via larmsamordnarna.

  • Inför varje vinter, bör varje enhet smörj nyckelgömmorna med silikonsprej (vinterkit), OBS! INGET får sprejas i de digitala nyckelhålen!

  • Vid minsta misstänka låsproblem exempel om skallen är tappad, byt ut befintlig skalle med en ny (registrera in den nya och avregistrera den gamla till "Digitala lås" via Lifecare meddelande) o lämna den mistänkta till larmsamordnare.

  • Se till att de digitala nycklarna som används har bra batteri, annars byt batteri , 121.7 kB.
    Att ens digitala nyckel behövs bytas batteri på syns alltid i synkstationen. , 64.3 kB.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2021
Larmhandboken