3. Felsökning av gömmor

Vanliga fel:

1. Låsskallen har fastnat halvvägs när jag satte i den , 87.5 kB.;
- Troligen är den isatt på fel håll, öppna låset med nyckeln och försök banka ur skallen med hammare eller liknande.
- Sätt sedan i den på rätt håll.

2. Låsskallen har fastnat halvvägs när jag försöker ta ur den,
- Troligen har lösa nycklar inuti fått skallen att fastna halvvägs ut. Försök lirka/skaka/banka våldsamt
på gömman, eller om möjligt, ta ner gömman och håll den upp och ner och banka/skaka.
- Får ni ut den, se till att ni fäster brukarnycklarna med s.k. gummistrips, så minskar risken för att det
händer igen.

3. Låsskallen går inte längre att fästa tillbaka i gömman, något fel har uppstått;
- Flytta brukarnycklarna till en ny skalle (ni har på lager) och be Digitala lås registrera den i
systemet. Lämna den trasiga till larmsamordnare, tejpad med felbeskrivning.

4. Inget händer när jag försöker öppna gömman, nyckeln bara snurrar eller nyckeln har fastnat/går ej vrida;
- Prova om någon kollegas nyckel fungerar; gör den det är din nyckel inte aktiverad eller har annat fel,
t.ex. batterislut. - Prova att byta batteri.
- Om inte kollegernas nycklar heller fungerar måste låset oftast borras upp.
- Ett fel kan vara att själva nyckelhålet kan vara löst. Prova att med spetsen på digitala nyckeln vrida runt det tills det fastnar/klickar och sedan prova igen med nyckeln. Har man tur kan det gå att sedan öppna låset. Sätt inte tillbaka skallen i gömman, utan byt till en ny skalle. Lyckas inte det, kontakta larmsamordnarna (kontorstid) eller försök komma in på annat vis. Nattetid kontaktas chef i beredskap endast i nödfall.

Under tiden, försök få brukaren/anhöriga att öppna och få tillgång till ytterligare brukarnyckel tillfälligt, som kan sättas i en ny gömma om det dröjer med borrningen.

Portkod / tagg fungerar ej:
- Kontakta fastighetsägare / fastighetsskötare, (Tips kolla längst ner i brukarens hus, där finns oftast kontaktuppgifter till de som sköter fastigheten)

Kontorstid: kontaktas larmsamordnarna
Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2021
Larmhandboken