3. Övriga skyddsåtgärds-/HSL-larm

Larmen är ordinerade av sjuksköterska

Bruksanvisning, manual samt en felsökningsrutin vad personalen ska göra om larmet inte fungerar ska det finnas.
Samt att ansvarig sjuksköterska ska/bör veta hur larmet ska kontrolleras. Om inte, kontakta larmsamordnarna.

1. Fallarm
2. Säng-/sitt-/matt-/rörelselarm
3. Röstlarm
4. Dörrlarm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2021
Larmhandboken