1. Fallarm

Felsökning och lättare åtgärder för fallarm:

1. Är larmet PÅ?
- Reagerar det när du trycker på det?
- Aktivera larmet? - se bruksanvisning

2. Har larmet rätt placering? (på handleden eller annan bestämd placering).

3. Är larmet trasigt? Om inte, se punkt 6.

4. Vid provlarmning: Innan ni testar är det viktigt att meddela övrig personal, då larmet ringer via ett trygghetslarm. Meddela då de som har larmtelefonerna att ni ska prova och hos vem. Prova därefter larmet för att kontrollera om det fungerar med de åtgärder som ni har gjort.

5. Om larmet inte fungerar, se om ni kan följa bruksanvisningen/manualen för att via återinstallera larmet.

6. Hjälper inte ovanstående, kontakta alltid ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef för att stämma av vad som ska göras fram tills larmet fungerar igen.

7. Kontakta larmsamordnare vid frågor och behov av hjälp.

Fallarm kan personalen inte själva byta batteri i, det sitter specialbatteri i dem.
Larmsamordnarna måste därför alltid kontaktas när det är batterislut.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2021
Larmhandboken