Installation

Här finns beskrivet hur och vem som gör installationen av de olika larm.

- Trygghetslarm SOL - Installeras alltid av enhetens larmombud - hjälp varandra om det behövs

- Påkallandelarm SOL - (internt mellan make/maka) installeras av larmsamordnarna, i vissa fall av AT eller SSK - väldigt få fall.

- E-tillsyn (kameror) - installeras alltid av leverantören inom 5 arbetsdagar från. Larmsamordnaren bokar dessa installationer med Brukaren/anhöriga/hemvårdens samordnare och leverantören Phoniro.

- Nyckelgömmor/accesslösning SOL/HSL - installeras i första hand av enhetens larmombud/personal. Om det behövs speciallösningar så som Duolås installeras dessa av larmsamordnarna.

- Skyddsåtgärd-/HSL-larm - Förskrivs alltid av sjuksköterskan och installeras alltid av larmsamordnarna. LÄNK till "Rutiner för hälso- och sjukvård handboken" GPS-positionslarm och skyddsåtgärder


Terminologi:
ETH - (Ethernet) Wexnet/internet uttaget i fastigheten, att larmet ska eller sitter kopplat i fastighetens internet.
GSM - (Kommunicera vid mobilnätet) Att larmet sitter endast med strömkabel i fastighetens strömuttag.
ICO - I-care online Länk till annan webbplats. - Webbsidan som används för att kontrollera/programmera trygghetslarmen.
PAS - Patientansvarig sjuksköterska
NG - (Nyckelgömmor) Vårt benämningsnamn för alla olika typer av gömmor och lås.
Dig.lås - (Digitala lås)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2021
Larmhandboken