GPS

Dessa checklistor, handlingsplaner och förskrivningsblankett ska användas vid GPS-positionslarm.

Checklistan , 171.6 kB. som underlag för förskrivnning av GPS-positioneringslarm, och ska skickas till larmsamordnarna vid beställningen.

Förskrivning och ordination , 25.9 kB.

. Handlingsplan med säkerhetsområde , 77.7 kB.:

. Handlingsplan utan säkerhetsområde , 76.2 kB.:


Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2021
Larmhandboken