Rengöring / trasigt

Trasiga larm/tillbehör/digitala nycklar ska ALLTID - skickas/lämnas till larmsamordnarna

Oavsett skadan ska trasiga larm/produkter alltid skickas in rengjord och med tydlig och specifik felbeskrivning till larmsamordnare.

Rengöring av larm

Trasiga gömmor/digitala nycklar

Smådelar så som larmknappar och digitala nycklar kan skickas med internposeten (om enheten har) annas/eller lämnas det hos larmsamordnarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2021
Larmhandboken