Särskilt boende (ÄO)

Är underuppbygnad.......

Rutiner och råden är till dig som arbetar inom Särskild boende (Vårdboende).
Så som personal, sjuksköpterska eller chefer.

Mål
att de som arbetar med dessa larm vet vad som krävs och att ansvaret följs.


Påkallandelarm är ett trygghetslarm där mottagaren finns i närområdet, t.ex. anhöriglarm eller påkallandelarm inom Särskilt boende

 

"Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Gilltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken"

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2021
Larmhandboken