Särskilt boende (OMS-Funk)

Är underuppbygnad.......

Rutiner och råden är till dig som arbetar inom Särskild boende - Omsorg Funktionsnedsättning/LSS.
Så som personal, sjuksköpterska eller chefer.

Mål
att de som arbetar med dessa larm vet vad som krävs och att ansvaret följs.

Påkallandelarm är ett trygghetslarm där mottagaren finns i närområdet, t.ex. anhöriglarm eller påkallandelarm inom Särskilt boende

"Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Gilltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken"

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2021
Larmhandboken