Anmälan om behov

Information om anmälan om behov

Behov som tillgodoses av arbetsterapeut och sjukgymnast

Omsorgstagarens behov anmäls till arbetsterapeuter och fysioterapeuter via kommunens kontaktcenter, 0470-41000.

Behov som tillgodoses av sjuksköterska

Omsorgstagarens behov anmäls till sjuksköterska på respektive hemvårdsgrupp eller särskilt boende.

Versionsinformation:

Version: 2022-09-30
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: JG och MC 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2023