Ansvarsnivåer

Här kan du se vilka ansvarsnivåer som gäller för olika typer av hjälpmedel och utrustning.

Hjälpmedel

Enligt § 18a, HSL Länk till annan webbplats. har kommunen ansvar för hjälpmedel som är kopplat till det hälso- och sjukvårdsansvar som åvilar respektive kommun. Förutom att kompensera ett funktionshinder är hjälpmedlen en del i habilitering/rehabilitering.

Växjö kommun ansvarar för hjälpmedel, enligt nedanstående förteckning, i alla boendeformer, dagverksamheter och fritidsverksamhet för personer fyllda 18 år och äldre.

  • Hjälpmedel för personlig vård
  • Hjälpmedel vid förflyttning exklusive tex.  elrullstolar, cyklar
  • Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler exklusive tex. belysningsarmaturer
  • Larmsystem

Medicinteknisk utrustning

För att tillgodose behov i hemsjukvården används medicinteknisk utrustning. Växjö kommun ansvarar för medicinteknisk utrustning som används vid behov som tillgodoses av kommunens sjuksköterskor.

Exempel på medicinteknisk utrustning som används i Växjö kommun är; produkter som mäter diastoliska och systoliska tryck, syrgasregulator som ger inställt syrgasflöde, instrument för kontroll av öron, instrument som mäter blodsockervärde, sugar, samt utrustning för desinfektion som dekontaminator och spoldesinfektor.

För samtliga produkter ansvarar kommunen även för tillbehör och eventuella anpassningar.

Versionsinformation

Version: 2009-05-19
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022