Enhetschef

Ansvarar för:

 • att gällande kvalitetssystem för medicintekniska produkter tex denna handbok är kända och efterlevs på enheten.
 • att sprida information som rör medicintekniska produkter.
 • att berörd förskrivare får meddelande om att hjälpmedel medtas vid inflyttning till särskilt boende. Rehabombud kan montera hjälpmedel efter överenskommelse med förskrivare.
 • utbildning
  all omsorgspersonal (även timanställda och semestervikarier) ska ha utbildning för att använda och hantera hjälpmedel (grundutrustning och individuellt förskrivna). Nyanställda får utbildning av tex rehabombud och undersköterskor på respektive enhet.
  Vid förskrivning ansvarar förskrivaren för utbildning till omsorgspersonal som är närvarande vid förskrivningstillfället. Det åligger enhetschefen att informera medarbetare att de som fått utbildning av förskrivare ska föra informationen vidare till berörda kollegor som inte närvarade vid förskrivningstillfället. Finns behov av mer utbildning av förskrivet hjälpmedel ska enhetschef eller omsorgspersonal kontakta förskrivare.
 • att samtliga lyftselar kontrolleras av omsorgspersonal enligt EN ISO 10535:2006.

Grundutrustning

 • att bruksanvisningar på grundutrustning finns tillgängliga för medarbetare och omsorgstagare.
 • att det finns förteckning över enhetens grundutrustning.
 • att det inte används grundutrustning som är defekt/inte komplett. Vid frågor, kontakta Hjälpmedelsverksamheten.
 • bedömning av behov av grundutrustning
 • inköp av grundutrustning
 • att det sker översyn av grundutrustning och förskrivna hjälpmedel så att hjälpmedlen är i gott skick

Version: 2009-06-10
Fastställd av: Avdelningschef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2022