Hjälpmedelsassistent

Ansvarar för:

  • att i sin funktion ge rådgivning eller hänvisning angående hjälpmedel.
  • att ansvara för grundsortimentet och lagernivåer av hjälpmedel.
  • att samordna och planera  transporter och arbetsordrar.
  • att ansvara för ankomstkontroll.
  • att utföra vissa administrativa arbetsuppgifter till exempel in-utregistrering av artiklar

Version: 2009-03-18
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019