Hjälpmedelskonsulent

Ansvarar för:

  • rådgivning till förskrivare i hjälpmedelsfrågor.

Version: 2009-03-17
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2023