Hjälpmedelskonsulent

Ansvarar för:

  • att samordna sortimentsarbete samt medverka vid upphandling av hjälpmedel
  • rådgivning till förskrivare i hjälpmedelsfrågor.

Version: 2009-03-17
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019