Hjälpmedelstekniker

Ansvarar för:

  • att väl känna till och tillämpa de lagar och förordningar som gäller för hjälpmedel.
  • att väl känna till produkter
  • att använda tekniska manualer enligt tillverkarens anvisningar vid rekonditionering och reparation. 
  • att produkten är säker att använda.
  • att följa Växjö kommuns riktlinjer, rutiner och anvisningar.

Version: 2009-03-17
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019