Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Ansvarar för:

  • att ta fram riktlinjer och rutiner för hantering och användning av medicintekniska produkter.
  • att utreda tillbud och skador samt anmäla händelser till Socialstyrelsen som faller under Lex Maria som innebär felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter.
  • att uppdatering av Medicintekniska handboken sker.

Version: 2005-09-08
Fastställd av: Avdelningschef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019