Omsorgsnämndens ansvar (vårdgivarens ansvar)

Här beskrivs vilket ansvar omsorgsnämnden (vårdgivaren) har för direktiv och rutiner.

Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det finns rutiner för:

  • Hur varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska produkter, och när en verksamhetschef ska få uppdrag att ansvara för de områden och uppgifter som anges i SOSFS 2008:1 Länk till annan webbplats. 3 kap. 6–7 §§ samt 4 kap. 5–6 §§.
  • Vårdgivaren får uppdra åt en verksamhetschef att ansvara för samtliga eller vissa av de områden och uppgifter i en verksamhet som någon annan verksamhetschef ansvarar för. De uppgifter som en vårdgivare har tilldelat en verksamhetschef ska dokumenteras.

Omsorgsnämnden har överlåtit ansvaret för att utföra arbetsuppgifterna i SOSFS 2008:1 Länk till annan webbplats. 3 kap. 6–7 §§ samt 4 kap. 5–6 §§ på verksamhetschefen.

Versionsinformation

Version: 2009-03-17
Fastställd av: Avdelningschef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022