Omsorgspersonal

Ansvarar för:

  • att tillämpa gällande rutiner och riktlinjer för medicintekniska produkter
  • att påkalla behov av utbildning på de medicintekniska produkter där utbildningen upplevs bristfällig. Gäller utbildningen grundutrustning ska behovet påkallas till enhetschef. Gäller det individuellt förskrivna hjälpmedel ska behovet påkallas till förskrivare
  • vid förskrivning av hjälpmedel ansvarar förskrivaren för utbildning till omsorgspersonal som är närvarande vid förskrivningstillfället. Det åligger utbildad omsorspersonal att utbilda kollegor som inte närvarade vid förskrivningstillfället. Finns behov av mer utbildning av förskrivet hjälpmedel ska enhetschef eller omsorgspersonal kontakta förskrivare
  • att kontrollera medicintekniska produkter före varje tillfälle de ska användas
  • att påkalla nytt och förändrat behov av hjälpmedel till enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast

Version: 2009-03-17
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab  
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019