Tekniskt ansvarig

Ansvarar för:

  • att medicintekniker och hjälpmedelstekniker får kompetensutveckling inom verksamhetsområdet.
  • att gällande standarer och regelverk följs.
  • att årliga besiktningar av personlyftar och förebyggande underhåll utförs enligt underhållschema och fastställda protokoll.
  • att vid avvikelser med medicintekniska produkter utföra teknisk analys vid behov. Att anmäla avvikelse till berörd leverantör/tillverkare. Att vid behov, i samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska, göra anmälan till Läkemedelsverket.  
  • att specialanpassningar utförs enligt gällande regelverk.
  • uppföljning av hjälpmedelsavtal/medicinteknisk utrustning samt medverka vid  hjälpmedelsupphandling.

Version: 2009-03-17
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019