Ansvarsfördelning mellan landstinget och kommunerna

Ansvarsgränsen för individuella hjälpmedel har i Kronobergs län delats mellan kommuner och landsting utifrån de båda huvudmännens hälso- och sjukvårdsansvar. Rutiner för hjälpmedel som faller under kommunens kostnadsansvar. , 98.5 kB, öppnas i nytt fönster.

För att underlätta processen inom hjälpmedelshanteringen i länet har även en överenskommelse , 599.7 kB, öppnas i nytt fönster. tillkommit mellan Landstinget Kronoberg och kommunerna i Kronoberg.

Version: 2010-06-01
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018