Ansvarsfördelning mellan landstinget och kommunerna

Ansvarsgränsen för individuella hjälpmedel har i Kronobergs län delats mellan kommuner och landsting utifrån de båda huvudmännens hälso- och sjukvårdsansvar. Rutiner för hjälpmedel som faller under kommunens kostnadsansvar.

För att underlätta processen inom hjälpmedelshanteringen i länet har även en överenskommelse tillkommit mellan Landstinget Kronoberg och kommunerna i Kronoberg.

Version: 2010-06-01
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018