Längre laddningstider än vanligt på Omsorgens handböcker den 5-6/12

 Den 5-6/12 kan Omsorgens handböcker stundvis ladda långsammare än vanligt på grund av underhåll på sidan.

Stäng meddelande

Brukares flytt till/från annan kommun

Vid flytt till/från annan kommun kan brukaren ta med förskrivna hjälpmedel.

Det är en förutsättning att flyttärendet är grundat på överrapportering och kontakt mellan förskrivare på respektive ort där det är överenskommet vad som är nödvändigt att personen tar med sig vid flytt.

Följ rutin Brukares flytt till annan kommun . Brukares flytt från annan kommun/Region 

Nödvändiga blanketter finns i länken nationell flyttrutin.

Version: 2019-01-28
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: JG och MC 


Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019