12 17 Alternativa motorfordon

Information om 12 17 Alternativa motorfordon.

Förskrivare

Arbetsterapeut

12 17 03 Trappklättringsutrustning

(Produkt: Trappklättrare)

Möjliggöra för brukare att komma in och ut ur bostaden. Bostadsanpassning för att möjliggöra en självständig förflyttning i trappa ska vara utesluten.

Anmärkning

Trappklättraren får förskrivas på högst 6 månader. Förskrivning kan förlängas ytterligare med max 6 månader om ett kortsiktigt behov föreligger. Ansökan ska göras till referensgrupp, även vid förlängning.

Utbildning sker vid två tillfällen innan förskrivning görs.

Versionsinformation:

Version: 13-12-09
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: MCJG

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Medicintekniska produkter