Tillfälligt behov av hjälpmedel vid besök i Växjö kommun

Brukare som vill låna hjälpmedel under tillfälligt besök i Växjö kommun vänder sig till arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska för att få sitt behov bedömt. Hjälpmedel som kräver förebyggande underhåll, rekonditionering eller installation förskrivs i undantagsfall, ansöks i referensgrupp för hjälpmedel. 

Då vistelsen är slut ska hjälpmedlet återlämnas. Brukaren debiteras enligt gällande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun. 

Version: 2009-04-15
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018