Grundutrustning i särskilt boende och korttidsboende

Hjälpmedel som vid behov ingår i enhetens grundutrustning.

Förskrivs ej individuellt, om ej annat anges. Antal efter behov.

För rådgivning och vid val av produkt, kontakta ansvarig arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. För inköp se Inköp av grundutrustning.

Duschvagn

Anskaffas och används enbart efter bedömning av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut.

El-gåbord med tillbehör ståplatta

Fallskyddsmatta

Det ska alltid finnas en fallskyddsmatta tillgänglig. Se ordinationsanvisning.

Hjälpmedel för kroppspositionering

HSL- larm (förskrivs av sjuksköterska)

Det skall finnas reservlarm för akut behov. Se rutin för skyddsåtgärder

Hygienstol på hjul med tillbehör

Tillbehör kan vara bäcken, bäckenhållare och fotstöd.

Vid behov av mjuksits förskrivs den individuellt, av hygieniska skäl.

Till toalettbesök förskrivs hygienstol individuellt efter bedömning av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut.

Tiltbar hygienstol på hjul med tillbehör förskrivs individuellt efter bedömning av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut.

Personlyft och taklyft

Används efter bedömning av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut.

Lyftsele som är lämplig att använda vid lyft från golv

Vid akut behov av att lyfta en boende får denna lyftsele användas. Ska finnas i storlekarna Medium och Large. Behov av personligt utprovad lyftsele skall omgående anmälas till arbetsterapeut.

Säng med tillbehör

Vid behov av inköp alt. hyra av säng kontakta kundtjänst på Hjälpmedelsverksamheten via e-post: hjalpmedelsverksamheten@vaxjo.se
Tillbehör kan vara stöd- och vändhandtag, lyftbåge, standardmadrasser samt låg grundmadrass vid användande av antidecubitusmadrass.

Transportrullstol med standard rullstolsdyna, inklusive hjälpmotor

För de boende som klarar att förflytta sig gående inom sin lägenhet, men som inte klarar att gå till t ex avdelningens matsal, på promenader utomhus eller endagsutflykter.


Vid behov av hjälpmotor alternativt el-rullstol betraktas det som arbetstekniskt hjälpmedel, och köps in och bekostas av enheten.


Då boende har behov av att låna transportrullstol för flerdagsvistelser t ex hos anhöriga, hänvisas till Hjälpmedelsverksamheten, Mejselgatan 4, Växjö, där man kan hyra transportrullstol.


Vid behov av bälte till transportrullstol i grundutrustningen gäller speciella riktlinjer, som finns i handboken ”Rutiner för hälso- och sjukvård”. Se rutin för bälte i transportrullstol.

Övriga förflyttningshjälpmedel

Exempelvis vårdbälten, glidmattor, glidlakan av olika modeller

För tillfälliga placeringar skall dessutom finnas

 • Toalettarmstöd
 • Fast toalettförhöjning med armstöd i höjderna 6cm och 10cm
 • Duschstol/duschpall
 • Förhöjningsdynor med höjd 5, 7,5 och 10cm.
 • Överflyttningsplattform
 • Duschstol på hjul med vipfunktion

Medicinteknisk utrustning som ska ingå i enhetens grundutrustning

 • Blodsockerapparat
 • Blodtrycksmanchett
 • Diskdesinfektor/spol (efter samråd med MAS)
 • Febertermometer
 • Syrgasregulator, syrgasflaskor, syrgasvagn
 • Sittvåg
 • Sjukvårdsinstrument som sax, pincett m.m.
 • Stetoskop
 • Sug
 • Öronspegel

Version: 2021-09-15
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: MC och JG

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2023