Hur enhetschef gör inköp av grundutrustning och arbetstekniska hjälpmedel

 1. Enhetschef bedömer behov av grundutrustning tillsammans med berörda professioner såsom arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska. Vid behov begär enhetschef att förskrivare skickar nödvändiga uppgifter på aktuellt hjälpmedel.
 2. Enhetschef beställer aktuell produkt genom att Beställningsblankett- , 46.5 kB. Hjälpmedel och Medicinteknisk utrustning mailas till Hjälpmedelsverksamheten (hjalpmedelsverksamheten@vaxjo.se)
 3. Vid behov av ytterligare rådgivning kontakta Hjälpmedelsverksamheten telefon 0470-79 61 00. I första hand ska medicintekniska produkter som finns i kommunens sortiment köpas in. 
 4. Utleverans sker enligt körschema. , 12 kB. I undantagsfall används taxi.

Rutin för beställning av hjälpmotor alternativ elrullstol

 1. Enhetschef ska gå igenom checklistan , 17.4 kB. innan kontakt tages med arbetsterapeut.
 2. Enhetschef kan ta stöd av arbetsterapeut vid produktval av grundutrustning. AT ger då EC råd om vad som ska beställas.
 3. Enhetschef beställer via Hjälpmedelsverksamheten telefon: 0470-79 61 00.
 4. Enhetschef ansvarar för att baspersonalen får utbildning i handhavande av produkten. Detta kan i mån av tid tillhandahållas av hjälpmedelstekniker.
 5. I första hand ska medicintekniska produkter som finns i kommunens sortiment köpas in. Hjälpmedelstekniker ger information om detta.

Rutin för beställning av stationär lyft (taklyft) i särskilt boende

 1. Enhetschef kontaktar hjälpmedelstekniker på Hjälpmedelsverksamheten telefon 0470-79 61 00.
 2. Hjälpmedelstekniker:
  - Kontaktar ansvarig förskrivare och de bedömer tillsammans
    förutsättningarna för att montera stationär lyft samt vilken modell som är lämplig.
  -Kontaktar fastighetsägaren för tillstånd att montera stationär lyft.
  -Projekterar och begär offert av leverantör.
  -Skickar offert till enhetschef för godkännande.
  -Gör beställningen.
 3. Hjälpmedelstekniker meddelar förskrivare och enhetschef när monteringen förväntas bli klar.
 4. Enhetschef kontaktar ansvarig förskrivare för utbildning av personal innan första användning.
 5. Leverantör eller hjälpmedelstekniker monterar och besiktigar stationär lyft.
 6. Vid av- eller ombokning av ärendet kontakta snarast Hjälpmedelsverksamhetens kundtjänst telefon 0470-79 61 00.

Hyra av grundutrustning

Vårdsäng och mobil lyft kan hyras direkt från leverantör. Fyll i orderguide för aktuellt hjälpmedel, säng , 30.3 kB. eller mobil lyft och maila till leverantör. Vid behov av rådgivning, kontakta Hjälpmedelsverksamheten. 

Inköp av HSL–larm på särskilt boende

 1. Inköpet ska föregås av behovsbedömning och förskrivning
 2. Enhetschef/larmansvarig på det särskilda boendet beställer larmet från kommunens larmsamordnare.
 3. Larmsamordnaren ankomstkontrollerar, individmärker och registrerar larmet.
 4. Larmsamordnaren ombesörjer leverans av larmet till det särkilda boendet.

Version: 2020-07-29
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: MC JG

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2022