Hur sjuksköterska beställer hjälpmedel

Förskrivning av madrass och hälskydd:

  • Förskrivare kontaktar kundtjänst på HjälpmedelsCentrum när madrass och/eller hälskydd ska förskrivas, och informerar om brukarens personnummer, leveransadress och ev. telefonnummer.
  • När behovet upphört ska madrassen, ev. pump, tillhörande väska/låda och hälskydd lämnas tillbaka till HjälpmedelsCentrum för rekonditionering.

Utleverans sker enligt körschema. I undantagsfall används taxi.

Version: 2013-02-12
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019