Återkoppling och redovisning

Tre gånger om året sammanställer enhetschefen statistik för avvikelser och synpunkter. Detta redovisas för samtliga anställda på enheten.

För återkoppling av medicintekniska avvikelser till berörda enhetschefer, rehabchef och MAS ansvarar tekniskt ansvarig på Hjälpmedelscentrum.

När det gäller avvikelser som rör hälso- och sjukvård och fall ansvarar MAS för redovisning till omsorgsnämnden genom patientsäkerhetsberättelse.

Sociala avvikelser och synpunkter redovisas genom årsberättelse till omsorgsnämnden

Externa avvikelser

De avvikelser som gäller samarbetet mellan kommunen och Region Kronoberg analyseras i en särskild grupp sammansatt av personer från regionen och de olika kommunerna i länet.

Länk till rutin på Region Kronobergs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2019