Uppföljning

Uppföljning görs vid fastställd tidpunkt, eller om det behövs tidigare.

Syftet är att se om beslutet har lett till åtgärder och om åtgärderna har haft avsedd effekt, eller om det fortfarande finns risker kvar som bör åtgärdas. Det är ansvarig chef som ser till att en gemensam uppföljning görs när det behövs. För uppföljning av enskilda åtgärder ansvarar respektive yrkeskategori.

Det är oftast bra att redan när åtgärderna bestäms också bestämma hur uppföljning av åtgärderna ska ske.

Exempel på uppföljningsmetoder:

  • träffas i grupp igen och tillsammans bedöma om åtgärderna har fungerat som det var tänkt
  • någon eller några personer får ansvaret för att följa upp
  • det kanske går att följa resultatet av åtgärderna genom statistik, enkäter eller andra metoder
  • kvalitetsrådet är ett forum för att diskutera och följa upp avvikelser som har mer övergripande betydelse och för att analysera enhetens avvikelsestatistik.
  •  
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2019