Måltidsombud

All personal i omsorgsförvaltningen bör ha god kännedom och kunskap om mat, måltider och nutritionens betydelse.

För att säkerställa kvalitetsarbetet med frågor som rör mat, måltider och nutrition skall det finnas måltidsombud på varje avdelning och gruppbostad inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning. Enhetschefen ansvarar för att utse måltidsombudet.

Måltidsombudets övergripande uppdrag

  • Länk mellan den enskilde, boendepersonal, sjuksköterska och dietist, i samarbete med enhetschef i frågor som rör mat, måltider och nutrition
  • Medverkar i enhetens utvecklingsarbete inom området och är ett bollplank för arbetskamrater i dessa frågor
  • Deltar i utbildningsaktiviteter och informationstillfällen
  • Ansvarar för att information vidarebefordras till övrig vårdpersonal och att nyanställda får information om riktlinjer och rutiner
  • På teamträffar/verksamhetsmöten ska det finnas en återkommande punkt kring mat och nutrition
  • Måltidsombud, liksom all annan vårdpersonal, ska i sitt arbete följa rådande riktlinjer för mat, måltider och nutrition inom omsorgsförvaltningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018