Äldreomsorg särskilt boende

I det här avsnittet finns information om måltidsombudets roll i särskilt boende och korttidsboende.

Arbetet kring mat och måltider inom äldreomsorgens boende bygger på modellen FAMM (Five Aspects Meal Model) och Livsmedelsverkets måltidsmodell Länk till annan webbplats.. Genom att fokusera både på rummet, mötet och maten skapas ett helhetsintryck. Målsättningen är att varje måltid blir ett uppskattat inslag och en trevlig stund.

Pusselbitarna i måltidsmodellen omfattar olika delar som är viktiga i arbetet med måltider och nutrition; maten skall vara god, säker, näringsriktig och hållbar. Måltiden skall vara trivsam och integrerad i arbetet på avdelningen, omsorgstagarna ska känna sig inkluderade och deras individuella behov ska uppmärksammas och tillgodoses.

Genom att använda "Måltidschecklista" , 84.1 kB. och "Observationsmall för måltider" , 131.1 kB. får man stöd för att starta upp arbetet.

Grundutbildning för måltidsombud inom äldreomsorgen

Alla måltidsombud ska gå en grundläggande webbaserad utbildning. Utbildningen beräknas vara klar under våren 2022, ansvarig är dietist inom omsorgsförvaltningen.

Måltidsombudens roll innebär:

  • Att medverka till att enheten arbetar aktivt med mat, måltider och nutritionsfrågor
  • Ansvara för att vara sammanhållande för uppgifter som delegerats av dietist, till exempel olika mätningar på avdelningen, genomföra måltidsobservationer eller ingå i referensgrupp kring arbeten som berör mat, måltider och nutrition
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022