Omsorg funktionsnedsättning

Avsnittet innehåller information om måltidsombudets roll, grundutbildning och hur man kan inspireras och hitta mer information.

Grundutbildning måltidsombud

För att måltidsombuden ska kunna utföra sitt uppdrag adekvat ska de ha genomgått en grundutbildning "Mat, måltider och nutrition i omsorg funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.. Utbildningen finns i Utbildningsportalen under omsorgsförvaltningen. Utbildningen är webbaserad och innehåller sex faktaavsnitt och ett kunskapstest.

Måltidsombudets roll

Måltidsombudet har en betydelsefull roll i arbetet inom området mat, måltider och nutrition. Se de övergripande uppgifterna på föregående sida.

Inom omsorg funktionsnedsättning har måltidsombudet till uppgift att se till varje omsorgstagare speciella behov. Personalen har till ansvar att leda och inspirera till hälsosamma matvanor. På Livsmedelsverkets webbplats "Mat och måltider i gruppbostäder (LSS) Länk till annan webbplats. beskrivs vad som är viktigt att tänka på.

Varför hänvisa till Livsmedelsverket?

Livsmedelsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att ta fram regler och riktlinjer för att all mat ska vara säker och främja hälsan. Offentliga verksamheter som kommuner och regioner arbetar efter Livsmedelsverkets riktlinjer. För inspiration se även "Nätverket mat och måltider i LSS-verksamheter". Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket har även ett utbildningsavsnitt för Gruppbostad LSS, Länk till annan webbplats. detta kan också ses som inspiration.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022