Grundkost

Grundkosten är en anpassad kost för äldre som följer de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012) för personer över 65 år.

En stor del av de personer som bor på särskitl boende eller har biståndsbeslut om matdistribution har funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Av den anledningen har grundkosten en annan näringsmässig sammansättning än vad som normal rekommenderas till friska äldre över 65 år. I praktiken innebär det ett högre protein- och fettinnehåll och en samtidig minskning av fiberrika kolhydratinnehållande livsmedel. Denna anpassning möjliggör en mindre portionsstorlek utan påverkan på näringsinnehåll.

Alla omsorgskök erbjuder två alternativa rätter att välja mellan till middag. Till kvällsmat erbjuds också två alternativa rätter, där det andra alternativet varieras veckovis.

Målet är att en av rätterna ska vara mer lättuggad. En av rätterna ska dessutom vara lämplig om man är i behov av mat som är mer skonsam för magen, dvs inte innehålla baljväxter, kål, större mängder lök eller mycket kryddor. Den ena rätten är dessutom alltid fri från fläskkött.

Bild från Livsmedelsverket. Visar hur den klassiska tallriksmodellen kan anpassas för personer med nedsatt aptit och samtidigt bevarat energi- och proteinintag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018