Fettreducerad kost

Fettreducerad kost är en del av behandlingen då den enskilde har vissa former av steatorré (fettdiarré) och diarré. Det gäller främst vid skada i tunntarmens sista del (distala ileum) orsakat av t ex Crohns sjukdom, strålbehandlad cancer, men även vid pancreasinsufficiens eller vid vissa leversjukdomar.

Förmågan att spjälka och absorbera fett i tunntarmen är vid dessa sjukdomar försämrad. Gallsalter, som spelar stor roll vid fettupptaget, kan inte tas upp som vanligt i tunntarmens sista del. Det medför att såväl gallsalter som fettsyror passerar vidare till tjocktarmen.

Gallsalterna irriterar tjocktarmens slemhinna, och gör så att vätska inte absorberas i tillräcklig omfattning. Vid normalt fettintag via kosten leder detta till besvär av steatorré och diarré, vilket ger försämrat näringsupptag och risk för undernäring.

Genom att minska fettintaget via kosten minskar också besvären med steatorré och diarré, näringsupptaget förbättras och det blir lättare att bibehålla kroppsvikten och må väl.

Normalt behöver vi få i oss ca 50–100 gram fett/dygn. Vid behov av fettreducerad kost finns det utrymme för ca 40 gram fett/dygn. För att energiintaget ska bli tillräckligt behöver kosten innehålla större mängder protein och kolhydrater. Fettfria kosttillägg är oftast ett lämpligt komplement till maten.

För att säkerställa vitamin- och mineralintaget brukar ett kosttillskott i tablettform ordineras av läkare. Ibland ordineras även MCT-olja till matlagning och som margarin. MCT-fett absorberas inte via gallsalter i tunntarmen utan genom en annan mekanism via lymfan, och ger därför inte upphov till diarré. MCT-olja kan efter ordination av läkare och dietist beställas av sjuksköterska i kommunen till omsorgstagare i särskilt boende eller förskrivas av dietist till omsorgstagare i ordinärt boende.

Omläggning till fettreducerad kost kräver genomgripande kostförändringar som ska ske i samverkan med behandlande dietist och enbart efter ordination av behandlande mag-tarmläkare.

Observera att fettreducerad kost inte är avsedd för människor som behöver gå ned i vikt eller sänka sina blodfettvärden, vilket är en vanlig missuppfattning i de fall kosten beställs utan bakomliggande ordination.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018