För en del omsorgstagare kan matdistribution vara den insats man börjar med. På Växjö kommuns webbplats kan du läsa mer om rutiner för matdistribution Länk till annan webbplats.. Där finns också information om avgifter och ansökningsblanketter. 

Alla specialkoster och konsistensanpassade koster som måltidsorganisationen har i sitt utbud går att få via matdistributionen efter ordination av läkare, dietist eller logoped i regionen eller sjuksköterska i kommunen. Mer utförligt om dessa koster finns att läsa i kapitlet Måltidsorganisationen i Nutritionshandboken.