Ätstödjande åtgärder

För att skapa förutsättningar för en positiv måltidsupplevelse kan den enskilde ibland behöva extra stöd.

Flera olika resurspersoner såsom arbetsterapeut, sjukgymnast, tandhygienist, logoped och dietist kan vara behjälpliga för såväl den enskilde som för personalen.

För att göra en bedömning av hur den enskilde klarar av att äta kan måltidsobservation göras. Formuläret: Bedömning av ätandet , 61.1 kB. kan användas och gärna diskuteras på teamkonferens/vårdplanering kring den enskilde.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022
Nutritionshandbok