Munhälsa och nattmål

Detta avsnitt är författat av medicinsk grupp tandvård i LT Kronoberg.

Den äldre populationen har en ökad frekvens av sjukdom och läkemedelsanvändning, vilket påverkar munhälsan negativt. En god tandhälsa kan raseras snabbt om man vid sjukdom och sviktande hälsa förlorar en tidigare regelbunden tandvårdskontakt. Med tilltagande omvårdnadsbehov ökar kariesrisken och speciellt hos personer med kaloririka mellanmål nattetid.

Här är det viktigt att personen får hjälp med tandborstning morgon och kväll med fluortandkräm och som tillägg efter mellanmålet får hjälp med att gnugga tänder och slemhinna med 2 ml 0,2 procent Fluorlösning.

Personer som ej kan utföra egen munvård behöver hjälp med följande:

Grund:

  • Borsta tänderna morgon och kväll med två cm fluortandkräm. Sparsam med sköljning efteråt.

Tillägg vid nattmål:

  • Gnugga tänder och slemhinna med 2 ml 0,2 procent Fluorlösning efter nattmål.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022
Nutritionshandbok