Omsorgsmåltid

Vid en omsorgsmåltid deltar personalen aktivt i måltiden vid matbordet för att utföra individanpassat måltidsstöd. En viktig roll för personalen under en omsorgsmåltid är att understödja det sociala samspelet mellan personerna runt bordet. Om det utförs professionellt kan det resultera i begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet under måltiden.

Personalen fyller en viktig funktion under en omsorgsmåltid för att kompensera för olika individers vård- och omsorgsbehov. Att mata en person är inte en del av arbetsuppgifterna vid omsorgsmåltid, utan det är en separat arbetsuppgift som kräver fullt fokus på den som får matningsassistans. 

Vid omsorgsmåltid äter personalen av samma maträtter på samma sorts porslin och i motsvarande portionsstorlek som omsorgstagarna. Egen medhavd mat får inte förekomma.

Viktigt att ta hänsyn till är att vissa individer varken har behov av eller vill dela måltid med personalen som vid andra tidpunkter på dygnet ger omvårdnad till individen som denne kanske inte vill förknippa med måltid. Andra individer kan däremot ha ett stort behov av att personalen deltar i samband med måltiderna; det kan vara en förutsättning för att kunna delta i den sociala gemenskapen eller till och med för att kunna äta sin mat.

För att känna sig bekväm under måltiden krävs att upplevelsen av rummet, mötet, maten och styrsystemet är positiv. Måltiden bör vara fri från vårdrelaterade arbetsuppgifter som medicinering, läkarbesök och personalbyten. Under måltiden ska inte några vård- eller arbetsrelaterade samtal föras personalen emellan, utan de samtal som sker kring matbordet syftar till att ge ett mervärde för omsorgstagaren. Samtal över huvudet på omsorgstagarna ska inte förekomma.

Beslut om omsorgsmåltid fattas av enhetschef, lämpligen tillsammans med teamet kring omsorgstagaren för att få en så individanpassad omsorgsmåltid som möjligt. Personer utanför teamet kan med fördel konsulteras, t ex logoped, dietist eller syn- och hörselinstruktör.

Rutinen för omsorgsmåltid ska inkludera

  1. Till vem omsorgmåltiden ska erbjudas
  2. Vid vilka måltider omsorgsmåltid ska erbjudas
  3. Vad som ingår i personalens arbetsuppgifter i samband med en omsorgsmåltid
  4. Hur personalens arbetsuppgifter under omsorgsmåltid ska genomföras;
  • att ge individuellt anpassat måltidsstöd under måltiden
  • att understödja det sociala samspelet och samtalet mellan personerna runt bordet
  • att förstärka hörsel- och synintryck, spegla måltiden för gästen
  • att presentera maten med alla tillbehör, att erbjuda olika val och att erbjuda mer mat och dryck
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2019