Att förebygga och behandla undernäring

Ansvariga för en verksamhet ska upprätta en rutin för hur undernäring förebyggs, upptäcks och behandlas.

Socialstyrelsen publicerade i oktober 2014 en föreskrift (bindande regler): SOSFS 2014:10 Förebyggande av och behandla vid undernäring Länk till annan webbplats.. Föreskriften ska tillämpas i verksamheter som omfattas av HSL, SOL och LSS och där ska huvudmännen för verksamheten upprätta en rutin för hur undernäring förebyggs, upptäcks och behandlas.

I Växjö kommun finns den en gällande rutin för nutrition sedan 2016-05-16 , 251.7 kB. (antagen i april 2016) som vi ska arbeta enligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022
Nutritionshandbok