Dietistkontakt i Region Kronoberg

I avsnittet beskrivs hur den enskilde vid behov når dietist inom primärvården eller slutenvården. Vid etablerad kontakt ska dietistens kontaktuppgifter finnas i journalen.

Omsorgstagare i särskilt boende samt LSS- boende

I det dagliga nutritionsomhändertagandet har boendets sjuksköterska patientansvaret.

Omsorgstagare i ordinärt boende

För den enskilde som har en pågående behandling inom slutenvården kontaktas dietist där

För den enskilde som har behov av att få en ny dietistkontakt inom primärvården skickar sjuksköterskan i första hand meddelande via funktionsbrevlådan (se avsnitt om Funktionsbrevlåda).

Alternativt används remissen, Dietistkontakt vid malnutrition, i Cosmic.

Funktionsbrevlåda till dietist i primärvården

Funktionsbrevlådan kan nyttjas i både nya malnutritionsärenden, samt vid behov av förnyelse av förskrivning på nutritionsprodukter.

Funktionsbrevlådan når man via messengerfunktionen i journalsystemet Cambio Cosmic. Använd sökfunktionen i adressboken för att välja mottagare. Mottagaren heter Primärvårdens hälsoenhet, brevlåda.

Då patienten haft en pågående behandling/förskrivning av primärsvårdsdietist skall följande information inkluderas:

  • Aktuell vikt och viktutveckling de senaste månaderna
  • Utvärdering och följsamhet till nutritionsbehandling (nuvarande mat- och dryckesintag)
  • Önskad leverans- och faktureringsadress om det är annan än patientens folkbokföringsadress

Om patienten inte behandlats tidigare av primärvårdsdietist kan funktionsbrevlådan användas som ett alternativ till malnutritionsremissen. Följande information skall inkluderas:

  • Somatisk status: relevant sjukdom, aktuellt BMI (alt. längd och vikt), samt viktutveckling
  • Identifierat nutritionsproblem (exempelvis nedsatt aptit, illamående, ät- och sväljsvårigheter) och/eller annan bakomliggande orsak (exempelvis förstoppning, diarré, sjukdom, sår)
  • Mat- och dryckesintag (redogör måltidsfördelning och mat- och dryckesmängd under en dag, om matdistribution finns samt i så fall hur ofta)
  • Kontaktuppgifter: Notera tydligt om det är patienten eller närstående /anhörig som ska kontaktas

Om den enskilde inte har någon dietistkontakt sedan tidigare och behovet av kontakt beror på undernäring/undervikt ska sjuksköterska använda "Dietistremiss vid malnutrition , 39.7 kB.". 

Dietistkontakt av annan anledning än undernäring/undervikt

Om den enskilde i ordinärt boende behöver dietistkontakt av annan anledning än undernäring/undervikt kan distriktsläkare remittera via regionens interna remissystem. 

Kommunens dietist - omsorgsförvaltningens specialistkompetens

Observera att omsorgsförvaltningens dietister är rådgivande till sjuksköterskor inom kommunen.

Omsorgsförvaltningens dietister har inga individärenden, utan ansvarar för rådgivning till sjuksköterskor och utbildning av vårdpersonal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022