Bedömning av intag och behov

I avsnitten som följer beskrivs vikten av att följa upp mat- och vätskeintaget.

Att ha balans i näringsintag och behov av vätska och är grundläggande för en god livskvalitet. Matens energi och näring plus tillräcklig vätskemängd ger möjlighet att behålla kroppsfunktioner och den mentala hälsan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022