BMI och viktförändring

Att bedöma patientens aktuella BMI och ta reda på hur viktförändringen sett ut över tid är grundläggande för utredningen.

Väga kroppsvikten

Digital våg avsedd för medicinskt bruk eller sittvåg ska alltid användas. Om lyft används vid förflyttning kan en digital våg placeras mellan lyft och lyftsele. En sådan våg finns att låna på Sandvägen 2, Glashuset. Kontakta Minela Ceric, 0470- 734612, eller Annika Oscarsson, 0470-726276, för att boka vågen.

Kroppsvikten varierar under dygnet. Därför är det lämpligt att ha riktlinjer för hur och när vägningarna ska utföras.

Lämliga riktlinjer för vägning

  • Erbjud vägning ungefär vid samma tidpunkt på dygnet, gärna på morgonen före frukost
  • Patienten bör vara klädd i underkläder/nattkläder och utan skor. Ibland behövs skor för att kunna stå stadigt. I sådana fall är det viktigt att det görs avdrag med skornas vikt från den totala kroppsvikten. Viktavdrag för kläder beöver inte göras om patienten endast har på sig underkläder/nattkläder
  • Om patienten använder blöja är det viktigt att denna är torr/bytt innan vägning
  • Vikten anges i närmaste 0,1 kg, alltså med en decimal

Beräkna viktförändring

All ofrivillig viktförlust ska utredas oavsett patientens ursprungsvikt.

Viktförändring i procent (%) beräknas enligt följande formel: ursprungsvikt (kg) - aktuell vikt (kg) / ursprungsvikt (kg) x 100

Mäta kroppslängden

Kroppslängden anges i cm. Korrekt kroppslängd mäts stående fullt uppsträckt, utan skor eller huvudbonad. Ryggen ska vila mot en vägg och blicken ska vara riktad rakt fram. I de fall det inte är möjligt att mäta längden på detta sätt finns det alternativa metoder beskrivna imanualen till MNA , 1.7 MB..

Beräkna BMI

BMI är en förkortning av Body Mass Index, vilket är ett mått på vikten i förhållande till längden. BMI-värdet anges oftast med en decimal. För att beräkna BMI används formeln:

Vikten delat med värdet av längden i meter x längden i meter

Exempelpersonen är 165 cm lång och väger 72 kg

BMI= 26,5 (1,65x1,65 = 2,72) (72/ 2,72 = 26,47)

Här kan du hämta en tabell för BMI , 471.2 kB. som kan vara ett stöd för snabb och smidig beräkning.

BMI-tabell för vuxna och äldre personer

Tabell över BMI för vuxna och äldre personer


18-69 år

70 år och äldre

Undervikt

BMI < 20

BMI < 22

Normalvikt

BMI 20-25

BMI 22-27

Övervikt

BMI 25-30

BMI > 27

Fetma

BMI > 30


Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022
Nutritionshandbok