Diagnoskriterier undernäring

För att diagnostisera undernäring används GLIM-kriterierna. GLIM (Global Leadership Initiative on Malnutrition).

Enligt GLIM utgörs det första steget i nutritionvårdsprocessen screening/riskbedömning av för risk för undernäring. Validerade bedömningsinstrument som SKL nutrition Länk till annan webbplats. rekommenderas. Nästa steg utgörs av en diagnostisk bedömning där ett av tre fenotypiska kriterier – viktminskning, undervikt eller låg muskelmassa – kombineras med ett av två etiologiska kriterier – minskat intag/upptag av näringsämnen eller förekomst av inflammation.

Mer information i Vårdhandboken om GLIM och nutritionsutredning Länk till annan webbplats. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022
Nutritionshandbok